Deklinabideak
Biziduna Bizigabea Pertsona izen berezia Lekua izen berezia
Deklinatu hurrengo hitza: arotz
Tabulador tekla sakatu beharko duzu kanpo batetik bestera pasatzeko eta zuzentzeko... zorte on!!
Respuestas correctas: de un total de: .
KASUA SINGULARRA PLURALA MUGAGABE
NOR
NORK
NORI
NOREN
NOREKIN
NORENTZAT
NORTAZ
NORENGATIK
ZERIK -- --
NORTZAT -- --
NORENGAN
NORENGANDIK
NORENGANA
NORENGANAINO
NORENGANANTZ
NORENGANAKO