Deklinabideak
Biziduna Bizigabea Pertsona izen berezia Lekua izen berezia
Deklinatu hurrengo hitza: Bilbo
Tabulador tekla sakatu beharko duzu kanpo batetik bestera pasatzeko eta zuzentzeko... zorte on!!
Respuestas correctas: de un total de: .
KASUA MUGAGABE
ZER
ZERK
ZERI
ZEREN
ZEREKIN
ZERENTZAT
ZERTAZ
NON
NONDIK
NORA
NORAINO
NORANTZ
NONGO
NORAKO