Atzizkiak
-AR/-DAR/-TAR Gentilicios. Gasteiz: gasteiztar
Brasil: brasildar
-DUN Poseedor, poseedora
Oficio.
bizardun: que posee barba, barbudo
haurdun: embarazada
-ERRAZ Propenso, fácil de...
Oficio.
ulerterraz: fácil de entender
sinesterraz: creíble
-EZIN Imposible de... bukaezin: inacabable
barkaezin: imperdonable
-KADA Medida o cantidad.
 
Movimiento brusco o golpe.
koilarakada: cucharada
ostikada: patada
-TASUN Cualidad abstracta. askatasun: libertad
maitasun: amor
-TEGI/-DEGI Lugar. sagardotegi: sidrería
egutegi: calendario
-TI Tendencia, propensión. lotsati: vergonzoso
negarti: llorón
-TOKI Lugar. jantoki: comedor
agertoki: escenario
-TSU Abundante. euritsu: lluvioso
osasuntsu: saludable
-TZAILE La / el que realiza una acción.
Profesión.
ikertzaile: investigador
erretzaile: fumador
laguntzaile: ayudante
-ZALE Afición. ardozale: bebedor/a, borracho/a
futbolzale:futbolero/a