Denborazkoak
INTRODUCCIÓN
En este cuadro podemos ver un resumen de las temporales, que vamos a estudiar a continuación:
A) AURREKOTASUNA (anterioridad)
A.1. Baino lehen(ago)
• Adibidez
Hemos pagado antes que ellos.
Haiek baino lehen(ago) ordaindu dugu.
A.2. Aurretik
• Adibidez
Antes de desayunar, te llamo.
Gosaldu aurretik, deitzen dizut.
A.3. Orduko
• Adibidez
Antes de hacerlo, tenemos que analizarlo bien.
Egin orduko, ondo aztertu behar dugu.
Orduko también significa “tan pronto como” y “para cuando” (ver apartado C.4.)
A.4. Orain = Orain dela = duela
• Adibidez
Hace dos años fui a Argentina.
Orain dela bi urte, Argentinara joan nintzen.
B) GEROKOTASU A (posterioridad)
B.1. Eta gero
• Adibidez
Después de desayunar, me iré.
Gosaldu eta gero, joango naiz.
B.2. Ondoren
• Adibidez
Después de irme, compraré el periódico.
Gosaldu eta gero, joango naiz.
Iremos después de cenar.
Afaldu ostean joango gara.
B.3. –TAKOAN –RIKOAN
• Adibidez
Al acabar, te lo daré.
Amaitutakoan, emango dizut.
B.4. BARRU
• Adibidez
Dentro de dos días es mi cumpleaños.
Bi egun barru, nire urtebetetzea da.
C) BEREHALAKOTASUNA (inmediatez)
C.1. Bezain laster
• Adibidez
La conocí tan pronto como la vi.
Ikusi bezain laster ezagutu nuen.
C.2. Orduko
Orduko tiene dos significados “tan pronto como” y “para cuando”, parece que esta última es la forma original. No hay que olvidarse que también puede significar “antes de” (Ver apartado A.3.)
• Adibidez
Tan pronto como terminó la reunión, se marchó.
Bilera amaitu orduko, alde egin zuen. (amaitu bezain laster)
Para cuando llegó él no quedaba nadie.
Bera heldu orduko, ez zen inor geratzen. (heldu zenerako)
D) ALDIBEREKOTASUNA (simultaneidad)
D.1. -(e)nean
• Adibidez
Cuando llegue Miren, avísame.
Miren heltzen denean, abisatu.
Si nos fijamos, este tipo de oraciones, derivan de las de relativo. Miren heltzen den momentuan. Las negativas, se hacen igual que las oraciones de relativo, por lo tanto en –NEAN tiene que quedar al final.
• Adibidez
Cuando no lo veas, avísame.
Ikusten ez duzunean, abisatu.
D.2. –n bitartean
Estas, son en realidad, oraciones de relativo.
• Adibidez
Mientras estudio, escucho música.
Ikasten dudan bitartean, musika entzuten dut.
Y entonces… ¿Qué diferencia hay entre –(e)nean y –n bitartean? Pues que –(e)nean expresa una acción puntual –n bitartean, una duración.
• Adibidez
Cuando le veo.
Ikusi dudanean.
Mientras le veo.
Ikusi dudan bitartean.
D.3. –la (-larik)
D.4. –t(z)ean ? -t(z)erakoan
• Adibidez
Al abrir el libro, se te ha caído este papel.
Liburua zabaltzean, paper hau erori zaizu.
Al ir a abrir el libro, se te ha caído este papel.
Liburua zabaltzerakoan, paper hau erori zaizu.
D.5. –t(z)eaz batera = -az batera
E) MAIZTASUNA
E.1. –NETAN
E.2. –BAKOITZEAN
• Adibidez
Cada vez que lo intento me sale mal.
Saiatzen naizen bakoitzean, gaizki ateratzen zait.
E.3. –N GEHIENETAN
• Adibidez
La mayoría de las veces que he ido, me he arrepentido.
Joan naizen gehienetan, damutu egin naiz.
E.4. –N GUZTIETAN
• Adibidez
Todas las veces que hablo contigo, me dices lo mismo.
JZurekin hitz egin dudan guztietan, gauza bera esaten didazu.