Baldintzak - nor-nork ariketak
Hutsuneak bete:
1. Nik haiek maitatu haiek ni kotxez ekarriko .
2. Hark haiek maitatu haiek hark kotxez ekarriko .
3. Haiek gu bultzatuko guk haiek zigortuko .
4. Zuek hura eskontzara gonbidatuko hark zuek ezkertuko .
5. Zuek ni maitatuko nik zuek kotxez ekarriko .
6. Nik hura bultzatuko hark ni zigortuko .
7. Haiek zu bultzatu zuk haiek zigortuko .