Baldintzak - Nor-nori ariketak
Hutsuneak bete:
1. Haiek zuri arropa horrekin jantzita etorriko zu haiei begira hasiko .
2. Hura haiei aholkua eskatzera joango haiek hari argi mintzatuko .
3. Gu zuei ikastaroan hurbildu zuek guri italianeraz mintzatuko .
4. Hura haiei haserretuko haiek hari barkamena eskatzera joango .
5. Haiek guri auto garesti horrekin etorriko gu haiei begira hasiko .
6. Hura zuei hizketan hasiko zuek hari berehala hurbilduko .
7. Hura haiei arropa horrekin jantzita etorriko haiek hari begira hasiko .