Baldintzak - Nor-nori ariketak
Hutsuneak bete:
1. Hura niri auto garesti horrekin etorriko ni hari begira hasiko .
2. Hura guri haserretuko gu hari barkamena eskatzera joango .
3. Hura niri arropa horrekin jantzita etorriko ni hari begira hasiko .
4. Ni hari haserretu hura niri barkamena eskatzera joan .
5. Ni zuei aholkua eskatzera joan zuek niri argi mintzatuko .
6. Gu haiei ikastaroan hurbildu haiek guri euskaraz mintzatuko .
7. Hura zuri ikastaroan hurbilduko zu hari euskaraz mintzatuko .