Baldintzak - Nor-nori ariketak
Hutsuneak bete:
1. Hura zuri aholkua eskatzera joan zu hari argi mintzatuko .
2. Haiek hari haserretuko hura haiei barkamena eskatzera joango .
3. Zuek niri autobusean hurbildu ni zuei ingelesez mintzatuko .
4. Hura haiei hizketan hasiko haiek hari berehala hurbilduko .
5. Ni hari autobusean hurbildu hura niri ingelesez mintzatuko .
6. Gu hari hizketan hasiko hura guri berehala hurbilduko .
7. Haiek guri haserretuko gu haiei barkamena eskatzera joango .