Esamoldeak
Lotu esamolde bakoitza dagokion esanahiarekin:
onenak eman
esne mamitan bizi
batek daki
begitan hartu
ahoan legarrik ez