Trinkoak ariketak
Hutsuneak bete:
1. Zuk orain japonieraz hitz egiten (jakin) .
2. Zuek orain katu bat (eraman) .
3. Hark orain erloju bat (eduki) .
4. Zuek orain liburu bat (eraman) .
5. Guk orain erloju bat (ekarri) .
6. Zuek lehen japonieraz hitz egiten (jakin) .
7. Guk orain kotxe bat (eduki) .