Subjuntiboa ariketak
Hutsuneak bete:
1. Nik zuri erlojua konpon nahi zuten (lehen).
2. Zuk hari eskaera onartzeko nota oso altua behar zen (lehen).
3. Nik haiei baratza urezta ez neguak heldu behar izan zuen (lehen).
4. Zuek hari erlojua konpon nahi zuten (lehen).
5. Nik zuei baratza urezta ez neguak heldu behar izan zuen (lehen).
6. Zuk guri kodea esan taldean parte hartu behar da (orain).
7. Zuek haiei zorra ordain aparteko ordainsariak heldu behar du (orain).