Aukeratu hitza eta osatu taula:
EGOKI    LABUR    NESKA    KOMUN
Tabulador tekla sakatu beharko duzu kanpo batetik bestera pasatzeko eta zuzentzeko.
Respuestas correctas: de un total de: .
KASUA SINGULARRA PLURALA MUGAGABE
NOR
NORK
NORI
NOREN
NOREKIN
NORENTZAT
ZERTAZ
NORENGAN
NORENGANDIK
NORENGANA
NORENGANAINO
NORENGANANTZ
NORENGANAKO
NORENGATIK